Lån uten sikkerhet eller øke boliglånet?

I mange situasjoner kan det lønne seg å søke om lån, men det er ikke alltid like lett å vite hvilket. Det finnes en rekke ulike lånetyper og tilbydere på markedet. Hvilket og hvilken du bør velge avhenger av din situasjon og dine behov. Om du har boliglån kan du ofte øke dette for ekstra midler med lavere renter. Du kan alternativt også søke om lån uten sikkerhet ved siden av. I denne artikkelen ser vi på begge mulighetene.

Hva er et lån uten sikkerhet

Med et lån uten sikkerhet stilles det ingen krav til egenkapital eller sikkerhet i personlige eiendeler. Du behøver heller ikke oppgi bruksområde for pengene, og kan dermed bruke disse til hva du vil. Mange benytter seg av lån uten sikkerhet til for eksempel oppussing eller uforutsette utgifter.

Forbrukslånet er én av de vanligste formene for lån uten sikkerhet, og det vi skal fokusere på her. Det er denne lånetypen som gir lavest renter, i tillegg til en relativt fleksibel nedbetalingsplan. Den gjennomsnittlige renten på forbrukslån ligger på mellom 7 og 25 %. Med dette kan du låne inntil 600 000 kroner, som også gjør det til det usikrede lånet med høyest låneramme.

De vanligste bruksområdene for lån uten sikkerhet er:

 • Oppussing av boligen
 • Reparasjon av bilen
 • Reise og ferie
 • Uforutsette utgifter
 • Refinansiering

Nedbetaling av lån uten sikkerhet

Felles for alle usikrede lån er høyere renter og nedbetalingsperiode. Forbrukslånet lar deg selv velge hvor lang tid du vil bruke på å betale det tilbake, i løpet av maksimalt fem år. Selv om du har faste avdrag hver måned, kan du likevel gjøre ekstra innbetalinger etter eget ønske. Dette vil redusere nedbetalingstiden.

 • Forbrukslån har en fast nedbetalingsplan, men lånet kan innfris når du ønsker
 • Kortere nedbetalingstid gir lavere totale kostnader, da du betaler mindre i renter

Hva er boliglån

Boliglånet er et lån med sikkerhet der du, som navnet tilsier, stiller sikkerhet i egen bolig. Dette er én av lånetypene med de billigste rentene på markedet, da bolig vanligvis har en høy verdi. Det vil si at banken har en god garanti for kravet, og kan tvangsselge boligen dersom du misligholder lånet.

Om du skal søke om lån for å kjøpe bolig, må du også stille med egenkapital for dette. En hovedregel her er at du ikke kan låne mer enn 85 % av boligens verdi. Det vil si at du må stille med minst 35 % i egenkapital, i tillegg til å stille boligen som skal kjøpes som garanti.

Når du har bolig

Dersom du allerede har egen bolig, har nedbetalt lånet i sin helhet eller store deler av denne, har du flere muligheter. Om du trenger ekstra midler, kan du nemlig søke om å øke boliglånet. Det første du må gjøre da er å få en ny vurdering av boligens verdi. Deretter kan du vurdere hvor mye egenkapital du har for å få beregnet hvor mye du kan øke lånet.

Hvorfor øke boliglånet

Ved å øke boliglånet får du tilgang til mer midler ved behov, men med betydelig lavere renter enn med et usikret lån. I motsetning til forbrukslånets laveste rente på 7 %, ligger renten på boliglånet i gjennomsnitt på 2 %.

Vanlige grunner til å øke boliglånet er:

 • For å frigjøre midler til uforutsette utgifter
 • Få barna inn på boligmarkedet
 • Til oppussing av bolig eller hytte
 • Refinansiering av annen gjeld

Hva lønner seg

Den største fordelen med å øke boliglånet fremfor å søke om lån uten sikkerhet er lavere renter. Likevel finnes det situasjoner der det faktisk heller kan lønne seg å søke om et lån uten sikkerhet.

Boliglånet har lavere renter, men vanligvis også en høyere nedbetalingsperiode. Dette skyldes at beløpet ofte er høyere. Ved å betale renter over lang tid vil derimot også lånet bli dyrere totalt.

Refinansiering med boliglån eller lån uten sikkerhet

Om du har flere lån uten sikkerhet som forbrukslån og kredittkort, lønner det seg å refinansiere disse. Da tar du opp et større forbrukslån som erstatter tidligere gjeld, eller du kan bake disse inn i boliglånet. Hva som lønner seg avhenger av din situasjon.

Dersom du har lite igjen å betale ned på boliglånet, kan det ofte lønne seg å refinansiere uten sikkerhet. Slik vil du likevel kun ha ett eller to lån å forholde deg til, men kortere nedbetalingstid enn boliglånet.

Kriterier til søker

For å søke om lån må du:

 • Være over 18 år
 • Ha en fast inntekt over en viss grense
 • Være norsk statsborger
 • Ikke ha noen betalingsanmerkninger når du søker om usikret lån