Guide til lån av penger uten sikkerhet

Et lån uten sikkerhet er et lån som ikke stiller krav til egenkapital eller pant. Det er relativt enkelt å søke om denne typen lån, og det anses for å være svært fleksibelt i bruk. Likevel finnes det mye informasjon på nett både for og imot usikrede lån som ofte kan gjøre valget vanskelig. I denne artikkelen har vi samlet informasjon om hva lån uten sikkerhet er, og i hvilke situasjoner disse lønner seg.

Hva er et lån uten sikkerhet

Et lån uten sikkerhet er, som navnet tilsier, et lån som ikke krever sikkerhet i verdifulle eiendeler. Dette til forskjell fra for eksempel boliglån eller billån, der gjenstanden pantsettes som en garanti for kravet. Dersom lånet blir misligholdt kan altså banken tvangsselge boligen eller bilen.

Du behøver heller ikke stille med egenkapital når du skal søke om lån uten sikkerhet. Dette gjør det tilgjengelig for en større gruppe mennesker, og spesielt gunstig dersom du trenger penger på kort tid.

Ulike typer usikrede lån

Lån uten sikkerhet er en samlebetegnelse for flere ulike typer usikrede lån. Det som skiller de ulike typene fra hverandre er blant annet renter, betingelser, låneramme og nedbetalingsform.

Forbrukslån

Forbrukslånet er kanskje det mest kjente usikrede lånet på markedet. På grunn av den høyere tilgjengelige lånerammen brukes dette ofte til større formål. Forbrukslånet er det lånet uten sikkerhet som har lavest rente. Dersom du er ute etter forbrukslån, sjekk Billigeforbrukslån.no eller Opp Finans

 • Tilgjengelig låneramme på inntil 600 000 kroner
 • Gjennomsnittlig rente på mellom 10 % og 25 %
 • Fleksibelt annuitetslån med faste månedlige avdrag
 • Alle ekstra innbetalinger teller som avdrag og reduserer nedbetalingstiden

Kredittlån og kredittkort

De fleste kjenner til kredittkort, og mange har allerede ett eller flere i lommeboken. Dette er en form for kredittlån, som ogå er et lån uten sikkerhet. Lånerammen på denne lånetypen er derimot lavere, og rentene høyere. Med slike lån behøver du derimot ikke sende en ny søknad hver gang du trenger penger, men kan disponere pengene fritt innenfor en fastsatt låneramme

 • Låneramme på inntil 150 000 kroner
 • Gjennomsnittlig rente på mellom 20 % og 30 %
 • Rammelån med månedlig tilgjengelig kreditt der du kun betaler renter på utestående beløp
 • Mange kredittkort tilbyr rabatter og fordeler, samt rentefri periode

Smålån og mikrolån

Forbrukslån med lavere lånerammer kalles ofte for smålån eller mikrolån. Denne typen lån har en lavere nedbetalingstid, men lar deg til gjengjeld også låne mindre beløp enn forbrukslånet. Mikrolån og smålån har derimot også de høyeste rentene av alle lån uten sikkerhet.

 • Lån mellom 1 000 og 50 000 kroner
 • Gjennomsnittlig rente mellom 30 % og 50 %
 • Må vanligvis nedbetales innen 30 dager eller ett år

Bruksområde for lån uten sikkerhet

Siden banken ikke krever noen sikkerhet for lånet, vil de heller ikke stille spørsmål til bruksområde for pengene. Du vil si at du kan bruke pengene til hva du vil. Det finnes mange grunner til at du kan trenge eller ønske et lån uten sikkerhet. Vanlige bruksområder inkluderer:

 • Oppussing av bolig eller fritidseiendom
 • Refinansiering av gjeld
 • Reise eller ferie
 • Innkjøp av inventar, møbler eller hvitevarer
 • Betaling av uforutsette utgifter

Siden usikrede lån er dyrere enn lån med sikkerhet lønner det seg å bruke pengene på noe som gir økt verdi i fremtiden. Ved å bruke forbrukslånet for eksempel på å pusse opp boligen vil verdien av denne øke.

Refinansiering uten sikkerhet

Dersom du har flere usikrede lån som smålån eller kredittkort, betaler du ofte høye beløp i renter. Da er det også ofte vanskelig å ha god kontroll på økonomien. I slike tilfeller kan det lønne seg å samle gjelden under ett større lån. Dette kalles refinansiering. 

Når du refinansierer uten sikkerhet vil du ta opp et forbrukslån som erstatter din tidligere gjeld. Dermed vil du kun ha én rente og én bank å forholde deg til, som gir bedre oversikt over hverdagsøkonomien.

Hva koster et lån uten sikkerhet

Det er flere grunner til at et usikret lån er dyrere enn sikrede lån. Rentene spiller en stor rolle her, men også nedbetalingstiden. Husk at det er den effektive renten du må se på når du skal velge lån. Denne viser den nominelle renten, som er bankens grunnrente, i tillegg til gebyrer. Slik vil du få en bedre oversikt over lånets totale kostnader.

Nedbetalingstid

Lån uten sikkerhet er ment å skulle være en midlertidig økonomisk hjelp til å finansiere ulike prosjekter. Derfor forventes det også at du skal betale tilbake lånet raskt. Felles for alle lån uten sikkerhet er at de skal nedbetales innen maksimalt fem år; noen ganger med unntak av smålån.

Utover dette er du vanligvis fri til å selv velge din nedbetalingstid. Vær likevel oppmerksom på at jo lenger tid du bruker på å betale tilbake lånet, dess dyrere vil det bli. Dette skyldes at du dermed betaler renter og gebyrer over en lenger periode. Velg derfor den korteste nedbetalingstiden du kan betjene.

Lånekalkulator

For å finne ut omtrent hvor mye lånet ditt kan koste deg, kan du benytte deg av en lånekalkulator. Dette er en gratis tjeneste på nett som enkelt lar deg regne ut lånets mulige månedlige og totale kostnader. Du trenger kun fylle inn ønsket lånebeløp og nedbetalingstid, effektiv rente og eventuelle gebyrer. Noen kalkulatorer fyller automatisk inn renten basert på gjennomsnittlig rente i ulike banker. 

Lånekalkulatorer for lån uten sikkerhet gir et prisoverslag du kan bruke som et utgangspunkt når du søker om lån. Det er likevel viktig å være oppmerksom på at prisen kan endres, avhengig av din individuelle rente. 

Kriterier for å søke om lån uten sikkerhet

Når du skal søke om et lån uten sikkerhet er det noen krav du må oppfylle. Disse gjelder uavhengig av hvilken type lån du skal søke om:

 • Du må ha fylt 18 år. Noen banker har høyere aldersgrenser mellom 20 og 25 år
 • Søkere må være bosatt i Norge eller være norsk statsborger
 • Betalingsanmerkninger gir automatisk avslag på søknaden din
 • Alle banker stiller krav til en fast årlig inntekt, vanligvis mellom 120 000 og 250 000 kroner som minimum

Kredittsjekk

I tillegg til bankens faste kriterier, vil utlåner gjennomføre en kredittsjekk av deg før de svarer på søknaden din. Det vil si at de henter inn opplysninger fra offentlige registre som Gjeldsregisteret og Skatteetaten, før de tildeler deg en kredittscore. Din kredittscore sier noe om din betalingsevne, og i hvilken grad du utgjør en risiko eller ikke for lånet du søker. 

Kredittscore

En høy kredittscore tilsier at du har en ryddig og stabil økonomi, som tilsvarer en lav risiko for banken. Dette vil gi innvilget søknad, i tillegg til lave renter og gode betingelser. I motsatt tilfelle kan du derimot risikere å få avslag eller høyere renter.

Kredittscoren avhenger av ulike faktorer, som: 

 • Alder: Unge søkere har en kort betalingshistorikk, som gir automatisk lav kredittscore
 • Inntekt: Banken ser på din inntekt fra de siste tre årene. Stabil inntekt over denne tidsperioden påvirker kredittscoren positivt
 • Eksisterende gjeld: Din totale gjeld kan ikke overstige fem ganger din årlige bruttoinntekt. Lite total gjeld gir mer rom for å betjene lån, og gir høyere låneramme

Om du har mulighet for å søke sammen med noen, vil banken vurdere begge søkeres inntekt som én. Dette vil altså gi høyere kredittscore. Har du i tillegg mulighet til å betale ut en del av eller hele gjelden din før du søker, kan du videre få bedre betingelser på det nye lånet.

Økt økonomisk frihet med lån uten sikkerhet

Selv om et lån uten sikkerhet er dyrere enn andre lån sammenlignet med for eksempel boliglån eller billån, følger det mange fordeler med disse lånene. Du bestemmer selv hvordan du vil benytte midlene, og banken vil ikke kreve at du oppgir bruksområde for disse. Et lån uten sikkerhet tilbyr stor fleksibilitet, er svært anvendelig og gir deg økt økonomisk frihet i hverdagen.